Ohlédnutí za minulým ročníkem

V srpnu 2022 proběhl již pátý ročník robotické letní školy nazvané Campo Lampone. Hlavním tématem ročníku byla autonomní jízda kolového robota v závěsu za před ním jedoucím robotem (tzv. úloha Leader-Follower). Cílem účastníků tedy bylo zkompletování a rozpohybování robota, který bude na základě dat z kamery rozhodovat o tom, zda se robot při jízdě nachází za před ním jedoucím robotem. Každý robot byl za tímto účelem opatřen QR kódem, který sloužil pro detekci zadní části jedoucího robota. Jako výkonná řídící jednotka na robotovi bylo použito Raspberry Pi, které má dostatečný výkon na zpracování obrazu a zároveň dovoluje připojit další elektroniku jako například motory, display pro zobrazování stavu robota a dalších modulů. 

Letos plánujeme uspořádat další ročník. Momentálně jsme ve fázi přípravy hlavního tématu — řešené úlohy. Do té doby se můžete podívat na několik fotek pořízených fotografem v tom předchozím.