Informace k přihláškám na ročník 2024

Přípravy na letošní ročník Campo Lampone pokročily, proto je níže k dispozici elektronická přihláška. Tak jako každý rok bude před akcí samotnou rozeslána též listinná přihláška, která bude následně vyžadována v den nástupu.

Vzhledem k výpadku financování budeme vybírat účastnický poplatek 3200 Kč, který bude pokrývat účast samotnou a stravné na celý týden. O platbě Vás budeme včas informovat.

Elektronická přihláška na Campo Lampone 2024

V případě dotazů prosím pište na neduchal@kky.zcu.cz

Campo Lampone 2024

V současné začínámé připravovat letošní ročník kempu robotiky Campo Lampone 2024 zaměřeného na robotiku a příbuzné úlohy. Akce je plánována na termín 26.8.-30.8.2024 na ZČU.  Počítáme s účastí maximálně dvaceti účastníků, kteří budou vybráni chronologicky podle datumu zaslané přihlášky. Další přihlášení v pořadí budou bráni jako náhradníci. Letošní úloha se bude od předchozích v mnoha ohledech lišit. Více podrobností a přihlášku zveřejníme během následujících týdnů. V případě dotazů pište na neduchal@kky.zcu.cz.

Ohlédnutí za ročníkem 2023

S radostí se ohlížíme za úspěšným ročníkem letní školy Campo Lampone, která se konala na přelomu srpna a září 2023 pod záštitou katedry kybernetiky FAV ZČU. Hlavní výzvou tohoto roku bylo navigování robotů bludištěm s využitím vizuální zpětné vazby z kamer umístěných na stropě laboratoře. Účastníci, rozdělení do dvou týmů, měli za úkol sestavit hardware i software pro robotická vozítka, aby bezpečně dosáhla cíle, přičemž minimalizovala negativní a maximalizovala pozitivní skóre na trase.

Akce přilákala 17 nadšených studentů a studentek, kteří se pod vedením zkušených lektorů ponořili do světa programování v Pythonu, robotických platforem Raspberry Pi a NVIDIA Jetson Nano, doplněných o Arduino. Práce v týmech oproti tradičním dvojicím posílila spolupráci a výměnu znalostí.

Poslední den byl věnován integraci jednotlivých částí do kompletního řešení, přičemž každý tým přistoupil k úloze unikátním způsobem. V závěru byly účastníkům předány diplomy a nejlepší členové týmů obdrželi památeční 3D tištěné placky s logem univerzity a města Plzně, které na uspořádání akce poskytlo dotaci.

Děkujeme všem účastníkům za jejich nadšení a těšíme se na další ročník!

Campo Lampone 2023

V současné probíhá příprava letošního ročníku kempu robotiky Campo Lampone 2023 zaměřeného na robotiku a příbuzné úlohy. Akce je plánována na termín 28.8.-1.9.2023 na ZČU.  Počítáme s účastí maximálně dvaceti účastníků, kteří budou vybráni chronologicky podle datumu zaslané přihlášky. Další přihlášení v pořadí budou bráni jako náhradníci. Letošní úloha se bude od předchozích v mnoha ohledech lišit. Podrobnosti brzy zveřejníme.

Elektronickou přihlášku na letošní ročník Campo Lampone najdete na níže uvedeném odkazu. V případě účasti na akci pak budete vyzváni též k vyplnění papírové verze přihlášky.

21.8.2023 – Stále máme volná místa.

Elektronická přihláška

V případě dotazů pak můžete psát na e-mail lampone@kky.zcu.cz.

Ohlédnutí za minulým ročníkem

V srpnu 2022 proběhl již pátý ročník robotické letní školy nazvané Campo Lampone. Hlavním tématem ročníku byla autonomní jízda kolového robota v závěsu za před ním jedoucím robotem (tzv. úloha Leader-Follower). Cílem účastníků tedy bylo zkompletování a rozpohybování robota, který bude na základě dat z kamery rozhodovat o tom, zda se robot při jízdě nachází za před ním jedoucím robotem. Každý robot byl za tímto účelem opatřen QR kódem, který sloužil pro detekci zadní části jedoucího robota. Jako výkonná řídící jednotka na robotovi bylo použito Raspberry Pi, které má dostatečný výkon na zpracování obrazu a zároveň dovoluje připojit další elektroniku jako například motory, display pro zobrazování stavu robota a dalších modulů. 

Letos plánujeme uspořádat další ročník. Momentálně jsme ve fázi přípravy hlavního tématu — řešené úlohy. Do té doby se můžete podívat na několik fotek pořízených fotografem v tom předchozím.

Pátý ročník se uskuteční 22.8.2022-26.8.2022

V současné probíhá příprava pátého ročníku kempu robotiky Campo Lampone 2022 zaměřeného na robotiku a příbuzné úlohy. Akce je plánována na termín 22.8.-26.8.2022 na ZČU.  Počítáme s účastí maximálně dvaceti účastníků, kteří budou vybráni chronologicky podle datumu zaslané přihlášky. Další přihlášení v pořadí budou bráni jako náhradníci.

Elektronickou přihlášku na letošní ročník Campo Lampone najdete na níže uvedeném odkazu. V případě účasti na akci pak budete vyzváni též k vyplnění papírové verze přihlášky.

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

V případě dotazů pak můžete psát na e-mail lampone@kky.zcu.cz.

Aktuální informace pro zájemce a pro přihlášené

Máme dvě dobré a jednu špatnou zprávu pro zájemce o účast na našem kempu. První dobrou zprávou je uzavření smlouvy o financování s Městem Plzeň. Díky tomu je běh kempu zajištěn. Druhou dobrou zprávou je, že můžeme vzhledem k aktuální epidemiologické situaci rozšířit počet účastníků na 16. S tím se ovšem pojí i špatná zpráva a to ta, že máme aktuálně naplněnou kapacitu přihlášek a proto je pozastavujeme. V případě, že by došlo k nějaké další změně, dáme o ní včas vědět.

Startují přípravy na čtvrtý ročník

V současné době začíná příprava čtvrtého ročníku kempu robotiky Campo Lampone 2021 zaměřeného na mini počítač Raspberry Pi. Pevně doufáme, že akce bude moci proběhnout v termínu 23.8.-27.8.2021 na ZČU.  Vzhledem k pandemii nemoci Covid-19 však musíme počítat s několika variantami od pořádání akce v plném rozsahu v případě příznivých podmínek až po zrušení akce v krajním případě. Zatím se nám jako nejvhodnější přístup jeví střední cesta. Proto aktuálně počítáme s účastí devíti účastníků, kteří budou vybráni chronologicky podle datumu zaslané přihlášky. Další přihlášení v pořadí budou bráni jako náhradníci. V případě, že bude možné pořádat akci ve větším měřítku, pak budou mezi těmito náhradníky vybráni další účastníci. Situaci budeme průběžně sledovat a průběžně budeme zasílat informace na e-maily uvedené v přihláškách.

Elektronickou přihlášku na letošní ročník Campo Lampone najdete na níže uvedeném odkazu. V případě účasti na akci pak budete vyzváni též k vyplnění papírové verze přihlášky.

Přihláška na Campo Lampone

V případě dotazů pak můžete psát na e-mail lampone@kky.zcu.cz.

Třetí ročník Campo Lampone se uskuteční 24. – 28. 8. 2020 na FAV ZČU v Plzni

Konečně došlo k podpisu smlouvy mezi ZČU a městem Plzní. Také se trochu vyjasnila situace s koronavirem a vypadá, že se i letošní Campo Lampone uskuteční v plánovaném termínu 24. – 28. 8. 2020. Níže naleznete aktuální přihlášky

Přihláška pro rok 2020:
formát Word: CampoLampone2020-prihlaska
formát PDF: CampoLampone2020-prihlaska

Vzhledem k náročnosti organizace vyšší úrovně je kapacita menší než na Campo Arduino. Také přijímáme jen účastníky, kteří již mají nějaké zkušenosti a programování v jazyce Python pro ně bude reálné zvládnout.

Hrát si budeme opět s malinou (Raspberry Pi). Vyplněnou přihlášku posílejte na nově zřízenou adresu lampone@kky.zcu.cz. Stejně jako loni jsme získali podporu z grantu Magistrátu města Plzně v rámci programu Plzeň – univerzitní město. Účast na soustředění je proto bezplatná.

Přihláška na Campo Lampone

Ode dneška (11. 3. 2019) je možné posílat přihlášky na letní kybernetické soustředění Campo Lampone v termínu 19. – 23. 8. 2019. Vzhledem k náročnosti organizace vyšší úrovně je kapacita menší než na Campo Arduino.

Přihláška pro rok 2019:
formát Word: CampoLampone2019-prihlaska
formát PDF: CampoLampone2019-prihlaska

Hrát si budeme opět s malinou (Raspberry Pi). Vyplněnou přihlášku posílejte na adresu campardu@kky.zcu.cz. Stejně jako loni jsme požádali o podporu z grantu Magistrátu města Plzně v rámci programu Plzeň – univerzitní město. Výsledky budeme znát později.