Ohlédnutí za ročníkem 2023

S radostí se ohlížíme za úspěšným ročníkem letní školy Campo Lampone, která se konala na přelomu srpna a září 2023 pod záštitou katedry kybernetiky FAV ZČU. Hlavní výzvou tohoto roku bylo navigování robotů bludištěm s využitím vizuální zpětné vazby z kamer umístěných na stropě laboratoře. Účastníci, rozdělení do dvou týmů, měli za úkol sestavit hardware i software pro robotická vozítka, aby bezpečně dosáhla cíle, přičemž minimalizovala negativní a maximalizovala pozitivní skóre na trase.

Akce přilákala 17 nadšených studentů a studentek, kteří se pod vedením zkušených lektorů ponořili do světa programování v Pythonu, robotických platforem Raspberry Pi a NVIDIA Jetson Nano, doplněných o Arduino. Práce v týmech oproti tradičním dvojicím posílila spolupráci a výměnu znalostí.

Poslední den byl věnován integraci jednotlivých částí do kompletního řešení, přičemž každý tým přistoupil k úloze unikátním způsobem. V závěru byly účastníkům předány diplomy a nejlepší členové týmů obdrželi památeční 3D tištěné placky s logem univerzity a města Plzně, které na uspořádání akce poskytlo dotaci.

Děkujeme všem účastníkům za jejich nadšení a těšíme se na další ročník!